CONSTRUCTION/RENOVATION of COMFORT ROOMS in the ISKOLAR ng BAYAN and KOLEHIYO ng AGHAM BUILDINGS